Nieuw! Bodem- en bemestingsadviezen op maat

Hoe gaat het in zijn werk?


Stap 1. Het nemen van bodemmonsters

Meten is weten. Wil je echt de status van de bodem goed kunnen meten dan moeten er monsters genomen worden. Samen met onze partner zorgen wij voor die meting. Deze monsters worden vervolgens in het laboratorium geanalyseerd. Hieruit volgt een rapport over de status van de bodem.


Stap 2. Het analyseren van de bodemrapporten

Nadat de monsters zijn genomen en geanalyseerd wordt er een rapport opgemaakt. Dit rapport vormt de basis voor de analyse van onze bemestingsadviseur. Hij heeft jarenlange ervaring in het vertalen van bodemdata naar een uitgekiend en professioneel advies voor iedere tuin.


Stap 3. Advies op maat voor zowel onderhoud als aanleg

Heb jij, als hovenier, alleen een onderhoudsopdracht voor de tuin? Geen probleem. Hier houdt de bemestingsadviseur rekening mee. Het is namelijk niet altijd mogelijk om machinaal de bodem in te gaan. Ook in dit soort gevallen is een gedegen bemestingsplan van groot belang voor de optimale groei en bloei van de tuin.

Een tuin aanleggen? Dan is er vaak de mogelijkheid om ook aan bodemverbetering te doen door middel van het toevoegen van bodemverbeteraars. Deze bodemverbeteraars dienen meestal machinaal door de bodem te worden gemengd. Het advies zal hierin voorzien.


Stap 4. Het eindresultaat

Het eindresultaat voor de opdrachtgever bestaat uit een bodem- en bemestingsadvies én een advies hoe het beste de bodem moet worden geprepareerd of onderhouden. Wij houden hierbij rekening met de mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever.


Kosten:

De kosten* voor het totale advies bestaan uit:

- Steken bodemmonsters en rapport                                     € 100,00

- Bodem- en bemestingsadvies op maat                               € 150,00


*Besluit je om gebruik te maken van de geadviseerde producten uit het advies, dan vervallen bovenstaande kosten. Het steken van de monsters, het rapport en het advies op maat wordt dan geheel gratis.

Mon, 19 December