info@sanaflorepro.nl

Bel of app ons 06 5464 5957

Kalk in de tuin

De bodem is de basis voor mooie planten in de tuin. Hoe gezonder de bodem hoe mooier planten zullen groeien en bloeien. Maar het gezond krijgen en houden van die bodem gaat niet vanzelf. Het moment dat een tuin wordt aangelegd is een goed moment om te kijken naar de bodem.

Aanleggen van de tuin

Als een tuin wordt aangelegd is het een goed moment om naar de bodem te kijken. Met welk type grond heb je te maken? Hoe ‘dicht’ of ‘open’ is de structuur van de bodem? Op het blote oog kun je veel zien maar lang niet alles. Het maken van een bodemanalyse geeft veel meer inzicht in de gesteldheid van de bodem. Belangrijke aspecten als organische stof gehalte, PH waarde en de voorraad van allerlei belangrijke voedingsstoffen worden met het maken van een analyse gemeten. We richten ons nu even op de pH waarde.

PH waarde van de bodem

De pH waarde, de zuurtegraad, is belangrijk omdat elk type plant een bepaalde waarde nodig heeft om optimaal te groeien. De zuur minnende planten doen het goed bij een lagere PH en de kalk minnende planten bij een hogere PH. Kijk dus goed naar het type beplanting om te bepalen of het geven van kalk nodig is.

Wanneer kalk strooien

Ondanks dat zuur minnende planten niet van een hoge pH houden, kan het voorkomen dat er toch kalk gegeven moet worden. Een te lagen PH waarde zorgt ervoor dat de plant niet goed bepaalde voedingsstoffen kan opnemen. Is de pH waarde te laag dan moet er dus kalk gegeven worden om de pH omhoog te krijgen. Ook bij zuur minnende planten. En dat geldt andersom ook voor planten die het beter doen op bodems met een hogere pH waarde. De bodem verzuurt namelijk altijd. Calcium- en Magnesiumopname van planten, zuurwerkende meststoffen (vooral meststoffen met veel stikstof) en de biologische verzuring van de bodem.

Strooi kalk in het najaar en winter. Kalk wordt ook opgenomen bij lage temperaturen.

Kalk als bodemverbeteraar

Kalk geven is de beste manier om de pH waarde van de bodem te verbeteren en te herstellen. Bovendien doet kalk ook nog iets anders; het verbetert de bodemstructuur, de luchthuishouding en de doorwortelbaarheid van de bodem. Het geven van kalk geeft dus enorm veel voordelen voor de gezondheid van de bodem

Hoeveel kalk strooien

Het bepalen van de hoeveelheid kalk hangt dus vooral af van de gesteldheid van de bodem en het type planten wat erin groeit. Gazons hebben elk jaar een kalkgift nodig om de pH waarde stabiel te houden. Vraag aan je adviseur hoeveel kalk er gestrooid moet worden. Neem als het even kan eens in de paar jaar een bodemmonster om te bepalen hoe de gesteldheid van de bodem is. Want zoals het aloude gezegde luidt: meten is weten!